Redenen om recruitment software te implementeren

Naarmate de vraag naar talent blijft groeien, krijgen recruiters te maken met extra uitdagingen, zoals toegang tot resources en beschikbare bandbreedte. Bij startups en bedrijven met kleinere teams kunnen deze uitdagingen serieuze obstakels zijn voor groei.

Recruitmentautomatisering stelt recruiters in staat efficiënter te werken. Tools en platforms stroomlijnen kleine taken in alle fasen van het wervingsproces, zodat teams hun inspanningen kunnen richten op het beoordelen of een kandidaat echt geschikt is voor het bedrijf en de functie. In dit artikel wordt besproken hoe werkgevers kunnen profiteren van wervingsautomatisering en worden een paar manieren besproken om jouw wervingsproces te automatiseren.

Voordat je een nieuwe tool of interview software implementeert, is het belangrijk om de business case te begrijpen – hoe kan jouw organisatie profiteren van het product? Nogmaals, automatisering van werving en selectie heeft een positieve invloed op elk individueel wervingsproces, naast het verbeteren van het bedrijf als geheel. Hieronder vind je een aantal belangrijke voordelen van het automatiseren van jouw wervingsproces.

Sneller talent aantrekken

De vraag naar tech professionals is nog nooit zo groot geweest. Omdat bedrijven in alle sectoren steeds digitaler worden, hebben ze bekwame werknemers nodig om nieuwe tools te bouwen, te implementeren en te onderhouden. Daar komt nog bij dat topkandidaten meestal maar 10 dagen op de markt zijn voordat ze een aanbod accepteren. Zo’n korte wervingscyclus betekent dat elk telefoontje, elke e-mail en elk gesprek telt. Door gebruik te maken van wervingsautomatisering kun je talent sneller aan jou binden en blijf je relevant voor topkandidaten.

Identificeer betere kandidaten

Jouw kandidaat-persoonlijkheid moet de basis vormen voor elke aanwervingsbeslissing die jij neemt voor een bepaalde functie. Met recruitment automation tools kun je kandidaten efficiënter en effectiever werven en screenen. Dit vertaalt zich in een talentpool van hogere kwaliteit die uiteindelijk leidt tot betere, meer gekwalificeerde aanwervingen.

Kostbare tijd besparen

Met recruitment automation tools besparen recruiters tijd, zodat ze hun inspanningen minder hoeven te richten op belastende taken als sourcing en kandidatencommunicatie, en meer op interviewtrainingen, scorekaarten en recruitmenttrainingen om hun inspanningen te optimaliseren.

Lees ook: Goede redenen om in de belastingsector te werken