Hoe werkt condyline (podofyllotoxine)?

Condyline oplossing bevat de werkzame stof podophyllotoxine, een geneesmiddel dat is afgeleid van de wortels van de podophyllumplant. Hieronder lees je meer informatie over het gebruik van condyline en waar het te verkrijgen is.

Waar wordt het voor gebruikt?

Het wordt gebruikt voor genitale wratten. Wratten bij vrouwen en wratten groter dan 4 cm² bij mannen moeten onder direct medisch toezicht behandeld worden.

Hoe werkt het?

De oplossing wordt direct toegepast op genitale wratten. Het werkt door in het wrattenweefsel te dringen en te voorkomen dat de wrattencellen zich delen en zich vermenigvuldigen. Na verloop van tijd sterven alle wrattencellen af en groeit nieuw gezond weefsel op hun plaats.

Waar is het te koop?

Je kunt condyline kopen bij de meeste apothekers, maar je hebt wel een recept ervoor nodig. Raadpleeg eerst bij je eigen huisarts voordat je het product koopt.

Let op!

  • Dit geneesmiddel is alleen voor uitwendig gebruik op genitale wratten. Het mag niet via de mond worden ingenomen.
  • Vermijd het krijgen van de oplossing op een normale gezonde huid.
  • Breng de oplossing niet aan op een gebroken, bloedende of ontstoken huid of open wonden.
  • Vermijd het krijgen van dit geneesmiddel in de ogen. Als u per ongeluk de oplossing in uw ogen krijgt, moet deze onmiddellijk worden uitgespoeld met water.
  • Condyline oplossing bevat ethanol en is ontvlambaar. Houd het uit de buurt van naakte vlammen. Niet roken tijdens het aanbrengen van de oplossing.

Mogelijke bijwerkingen

Geneesmiddelen en hun mogelijke bijwerkingen kunnen individuele mensen op verschillende manieren beïnvloeden. De volgende zijn enkele van de bijwerkingen waarvan bekend is dat ze geassocieerd worden met dit geneesmiddel. Alleen omdat hier een bijwerking wordt vermeld, betekent dit niet dat alle mensen die dit geneesmiddel gebruiken dat of een bijwerking zullen ervaren.

  • Irritatie in het gebruiksgebied, bijvoorbeeld jeuk, branderigheid, pijn, roodheid of ulceratie.
  • Ontsteking van de voorhuid of eikel.

De hierboven vermelde bijwerkingen kunnen niet alle bijwerkingen omvatten die door de fabrikant van het geneesmiddel zijn gemeld. Voor meer informatie over andere mogelijke risico’s in verband met dit geneesmiddel, lees de informatie die bij het geneesmiddel wordt geleverd of raadpleeg uw arts of apotheker.