Algemeen

Daker en Roosje

Een stukje historie

Al in 1534 word in oude aktes melding gemaakt van de vanouds bekende “Hofstede Oostrijk”, een groot veenweidebedrijf met koeien, varkens, kippen een grote boomgaard en een moestuin. Door de eeuwen heen is dat onder verschillende eigenaren en/of pachters altijd zo gebleven. Toen familie De Groot in 1983 “Hofstede Oostrijk” kocht stonden er 63 rode koeien op stal en was er plaats voor 106 stuks vee. De huidige versie van de “Hofstede” stamt uit 1913 en is in 1997 door de gemeente Pijnacker op de monumentenlijst geplaatst vanwege de architectuur en de cultuurhistorische waarde. Wij zijn trots op die erkenning en doen ons best het geheel zo goed mogelijk in stand te houden.

Paardenhouderij

Hofstede Oostrijk is in de eerste plaats een paardenhouderij met een holistische visie. Holisme staat voor de symbiose van alle beschikbare kennis over paarden in combinatie met de mens. Wij bieden pensionstalling aan vanuit het gegeven dat een paard zo natuurlijk mogelijk zijn leven moet kunnen leiden. De paarden komen bij ons dus veel naar buiten, krijgen veel ruwvoer, etc.

Academie

Verder verzorgt Hofstede Oostrijk verschillende workshops, cursussen, lezingen en diverse lessen, allemaal vanuit onze holistische visie.